Next Step – Fra Hav til Hylde

Projekt Next Step er udsprunget af Ocean Plastic Forum (OPF) – en forening stiftet af en række virksomheder, interesse- og vidensinstitutioner inden for plastaffalds-og plastindustrien og den maritime sektor, der gerne vil gøre noget ved plastforureningen af vores havmiljø. Helst dér, hvor det står værst til, typisk Sydøstasien og Afrika. Og gerne på en måde, der skaber arbejdspladser og indtjening.
Projekt Next Step skal være med til at inspirere – og skærpe kompetencerne hos – danske plasthåndterings- og oparbejdningsvirksomheder til at fremstille produkter af husholdnings- og havplast og medvirke til at øge branchens konkurrenceevne på de markeder, hvor der er mest havplast og miljøproblemet er størst.

Det skal ske ved at Next Step understøtter et antal samarbejder – værdikæder – hvor virksomheder fra den danske affaldsplast, plast-, sorterings- og oparbejdningsindustri, detailhandel og designere, går sammen om at fremstille og sælge produkter af oparbejdet havplast. For samarbejde skal der til. Det er sådan, at jo mere snavset og uensartet affaldsplast man anvender – og det gælder havplast – desto tættere et samarbejde mellem de enkelte virksomheder i værdikæden, er der behov for, for at nå i mål med et produkt, der i pris og kvalitet kan konkurrere på markedsvilkår.

Over de næste 3 år vil Next Step etablere nogle solide samarbejder, som kan indgå i projekter i udlandet og som danske virksomheder kan se sig selv i, ved at øve sig med havplast indsamlet i Danmark. Dansk havplast findes ikke i de samme mængder som i Asien og Afrika, heldigvis. Så for at få tilstrækkelig volumen og grundlag for en økonomisk bæredygtig produktion i værdikæderne, vil den indsamlede havplast blive oparbejdet sammen med større mængder husholdningsplast, der, hvad angår urenheder og sammensætning – og heraf følgende rensnings-, sorterings og oparbejdningsteknikker – på flere måder ligner havplast.

Det er Next Step´s ambition at værdikædesamarbejdet skærper konkurrenceevnen hos virksomhederne, når de bliver dygtigere – fagligt og teknisk – til at arbejde med hav- og husholdningsplast, men også at der foregår en organisatorisk læring i de medvirkende virksomheder via de konkrete cirkulære forretningsmodeller og samarbejder, der skal til for at oparbejde hav- og husholdningsplast. Slutmålet er at virksomhederne rustes til at indgå i, eller levere knowhow og teknologi til, værdikæder til oparbejdning af havplast på de store eksportmarkeder.

Foto: Lisbeth Engbo, Plastic Change